Ziekte van Crohn:

Als je meer wilt weten over de ziekte van Crohn dan kan je de onderstaande websites bezoeken. Het internet staat vol met informatie maar hieronder twee betrouwbare websites:

 

www.mdl.nl

De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen is de officiële wetenschappelijke vereniging voor het specialisme MDL-ziekten. De statutair vastgelegde doelstellingen van de vereniging zijn de bevordering van de kennis over MDL-ziekten, de verbreiding van de belangstelling hiervoor alsmede de behartiging van de professionele en overige belangen van haar leden. Op deze site staat informatie voor huisartsen en patiënten. Een besloten deel is alleen toegankelijk voor leden van de NVMDL.
De NVMDL kan geen individueel medisch advies geven aan patiënten. We adviseren u om in dat geval contact op te nemen met uw huisarts die desgewenst met de lokale maag-darm-leverarts kan overleggen.

 

www.ccuvn.nl

De Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) zet zich in voor mensen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa en aanverwante aandoeningen. De CCUVN geeft voorlichting, zet lotgenotencontacten op en komt op voor de belangen van patiënten.